Giỏ hàng

Chứng Nhận

Kết quả thí nghiệm & chứng nhận chỉ số chống tia UV

Sản phẩm thời trang công nghệ chống nắng/tia UV - SUNOFF: được tổ chức Intertek Nhật Bản và Viện Dệt May VN thí nghiệm và chứng nhận chỉ số UPF(chỉ số chống tia UV) đạt UPF 40 đến UPF 50+, có khả năng chống tia UV từ 96,3% đến 99.5%.

Chỉ số UPF (Chỉ số đánh giá mức độ bảo vệ của chất liệu vải khỏi các tia UVA, UVB càng cao thì mức độ ngăn tia cực tím xuyên qua vải càng cao). 

Hầu hết các mẫu vải/màu vải tạo ra sản phẩm chống nắng/tia UV của thương hiệu Sunoff điều được thí nghiệm & chứng nhận kết quả song song bởi 2 tổ chức uy tín từ Nhật  Bản & Việt Nam.

Kết quả thí nghiệm & chứng nhận từ tổ chức Intertek Nhật Bản với dòng sản phẩm Sunoff - CoolMax:
Kết quả thí nghiệm & xác nhận từ Viện Dệt May VN với dòng sản phẩm Sunoff - CoolMax:

Kết quả thí nghiệm & chứng nhận từ tổ chức Intertek Nhật Bản với dòng sản phẩm Sunoff - CoolDry:

Kết quả thí nghiệm & xác nhận từ Viện Dệt May VN với dòng sản phẩm Sunoff - CoolDry:


Kết quả thí nghiệm & xác nhận từ Viện Dệt May VN với dòng sản phẩm Sunoff - CoolAir & Drymax